Nova nadogradnja igre

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

Pozdrav,

Novi forum se nalazi na adresi: https://forum.ikariam.gameforge.com/
Molimo Vas da se registrujete na njemu kako bi mogli da nastavite sa nesmetanim daljim korišćenjem.

Stari forum je arhiviran i na njemu je moguce jedino čitati stare teme i odgovore, isti će ostati u read only modu neko vreme

Ikariam tim

 • Nova nadogradnja igre

  • Nova opcija nova zgrada: Arhiva pomorskih karti
   • zgrada ima 40 nivoa i ubrzava sva pomorska putovanja
   • nadogradnjom zgrade povećavate efekat skraćenja
   • zahteva istraživanje "Arhiviranje"
    • Novo istraživanje u "Nauka" posle "Ptičjeg leta"
    • košta 98.000 istraživačkih poena
    • zahteva dodatna istraživanja "Pomorske karte"
   • može biti samo jedna zgrada po gradu
   • koristi mesto za običnu zgradu
   • potrebni resursi za izgradnju su drvo, mermer i kristal
   • Ubrzanje se odnosi na vlastita pomorska putovanja započeta u gradu u kom se zgrada nalazi. Ubrzanje zavisi od nivoa zgrade a odnosi se na putovanje do cilja i nazad.
   • spaja se sa ostalim bonusima koji ubrzavaju putovanje ( posejdon i slično)
   • ne utiče na pirate
  • Nova opcija dodatno mesto za zgradu u svim gradovima
  • Nova opcija Kada se vrši nadogranja čuda, rudnika ili pilane na ostrvu odbrojavanje se prikazuje direktno na ostrvu.